ฟุตบอล

แอคทีฟที่บ้านกับไมโล

ฟุตบอล

แอคทีฟที่บ้านกับไมโล

ไมโลเชื่อในหารสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กเติบโต ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเรียนและการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับการเล่นกีฬา
เราจึงไอเดียกีฬาสนุกสุดแอคทีฟ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ที่ผู้ปกครองสามารถชวนเด็กลุกขึ้นมาเล่นสนุกได้ที่บ้าน
แม้มีพื้นที่จำกัด และถือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งครอบครัวได้

วีดีโอกีฬา จากไมโล

HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP1

 • HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP1
 • HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP2
 • HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP3
 • HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP4
 • HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP5
 • HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP6
 • HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP7
 • HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP8
 • HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP9
 • HG Football ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล ฟุตบอล EP10
 • STRETCHING TECHNIQUE