Skip to main content

รวมบทความสุขภาพน่ารู้ เสริมพัฒนาการลูกให้เติบโตได้อย่างสมวัย

  • เลือกอาหารอย่างไร
    ให้ลูกโตสมวัย

    ปัจจัยที่ทำให้ลูกเลือกกิน
    และวิธีเลือกอาหารให้ลูก
ลูกเข้ากับเพื่อนยากสอนลูกอย่างไร ให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนในโรงเรียนได้

ลูกเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไร? ดูสาเหตุของปัญหา พร้อม 3 วิธีทำให้ลูกเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนได้ง่ายขึ้น

5 กิจกรรมที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูก

ดูสาเหตุที่ทำให้ลูกขาดความมั่นใจตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก พร้อมวิธีแก้ปัญหาด้วย 5 กิจกรรมสร้างความมั่นใจให้ลูกและกล้าแสดงออกมากขึ้น

‘เด็กขี้อาย’ ฝึกให้กล้าแสดงออกได้ ด้วยจำลองสถานการณ์จริง

‘เด็กไม่กล้าแสดงออก’ ปัญหาเด็ก ๆ ที่พ่อแม่ต้องแก้ไข ดูสาเหตุที่ทำให้เด็กขี้อาย พร้อม 6 วิธีแก้ปัญหาด้วยการฝึกจำลองบทบาทและสถานการณ์

เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นเด็กเครียด ผ่านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้ลูก

‘เป็นเด็กก็เครียดได้’ ทำความเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในเด็ก พร้อมวิธีป้องกันด้วยการพัฒนา ‘ความฉลาดทางอารมณ์’ ให้ลูก

เลือกกีฬาสำหรับเด็กอย่างไร ให้เติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ

อยากให้ลูกออกกำลังกาย ไม่รู้ให้ลูกเล่นกีฬาอะไรดี? ดู 5 กีฬาแนะนำสำหรับเด็ก กีฬาที่ช่วยเสริมพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจของลูกให้เติบโต

‘กระโดดเชือกเป็นประจำ’ เทคนิคเพิ่มความสูงให้เด็กในวัยเรียน

ลูกตัวเตี้ยกระโดดเชือกทำให้สูงไหม? คำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงสงสัย หาคำตอบเรื่องนี้พร้อมดูวิธีเพิ่มส่วนสูงลูกให้สมวัยได้ที่นี่เลย

Featured Posts