แบดมินตัน

แอคทีฟที่บ้านกับไมโล

แบดมินตัน

แอคทีฟที่บ้านกับไมโล

ไมโลเชื่อในหารสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กเติบโต ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเรียนและการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับการเล่นกีฬา
เราจึงไอเดียกีฬาสนุกสุดแอคทีฟ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ที่ผู้ปกครองสามารถชวนเด็กลุกขึ้นมาเล่นสนุกได้ที่บ้าน
แม้มีพื้นที่จำกัด และถือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งครอบครัวได้

วีดีโอกีฬา จากไมโล

HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP1

  • HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP1
  • HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP2
  • HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP3
  • HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP4
  • HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP5
  • HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP6
  • HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP7
  • HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP8
  • HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP9
  • HG Badminton ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโล แบดมินตัน EP10