4 วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุ่นหัวใจได้มากยิ่งขึ้น 4 วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุ่นหัวใจได้มากยิ่งขึ้น

4 วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุ่นหัวใจได้มากยิ่งขึ้น

คุณแม่และผู้ปกครองเคยสังเกตลูก ๆ กันหรือไม่ว่ายิ่งพวกเขาเริ่มเจริญเติบโต พวกเขามักจะแสดงออกน้อยลง แสดงความคิดเห็นน้อยลง พูดคุยกับครอบครัวน้อยลง หรือแสดงความรักที่มีให้กันน้อยลง จนทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวเริ่มห่างเหินกันมากยิ่งขึ้น

การสื่อสารที่น้อยลงนั้นอาจมาจากความสะดวกสบายของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีแอปพลิเคชันคอยเป็นตัวกลางในการสื่อสารผ่านกัน จึงทำให้เกิดช่องว่างส่งผลให้สัมพันธภาพในครอบครัวห่างเหินนั่นเอง

ดังนั้น สิ่งแรกที่คุณแม่หรือผู้ปกครองไม่ควรมองข้ามบรรยากาศระหว่างกันนี้ คือ การหาวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเพื่อให้คนในครอบครัวใช้เวลาอยู่ร่วมกัน และเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุ่นและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญอันดับแรกในการพัฒนาลูกน้อย

 

สัมพันธภาพภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งพ่อ แม่ ลูก หรือบุคคลอื่น ๆ ภายในครอบครัวที่เกิดร่วมกันอย่างลึกซึ้ง โดยเริ่มต้นมาจากความรักและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีให้กัน เช่น การพูดคุยปรึกษา การทำกิจกรรมปิดเทอมร่วมกัน การออกไปท่องเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความผูกพันธ์อันดีนั้นทำให้เกิดความรักซึ่งกันและกัน ดังนั้น การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความรักใคร่ กลมเกลียวปรองดอง อบอุ่นภายในครอบครัวของเรามากยิ่งขึ้น

สถานบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันสำคัญและเป็นโครงสร้างหลักที่จะทำให้ลูก ๆ ที่คุณรัก เติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพนั่นเอง

รวมวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี

 

วิธีการสร้างพันธภาพในครอบครัวที่ดีมีอะไรบ้าง

 

การสร้างพันธภาพในครอบครัวไม่ได้เกิดเพียงการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือเริ่มจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จำเป็นต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสร้างสัมพันธภาพเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้จริง ดังนี้

1. การได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน

อย่างแรกที่ควรทำในการสร้างพันธภาพในครอบครัวเลย คือ การหาเวลาเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกันในครอบครัว เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกันและกันมากขึ้น ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนั่นเอง

2. การเอาใจใส่

อย่าลืมใส่ใจคนในครอบครัว ด้วยการพูดหรือชวนคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือแชร์ความรู้สึกที่แต่ละคนผ่านพบเจอมาในแต่ละวันก็ช่วยให้การสร้างพันธภาพในครอบครัวเป็นในทางที่ดขึ้น

3. มีความยืดหยุ่นให้กัน

เพราะความสมบูรณ์นั่นแหละ คื อชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าใครจะผิด ไม่ควรดุด่าว่ากล่าวหรือตำหนิด้วยถ้อยคำที่รุนแรง แต่จงเห็นอกเห็นใจ สอนให้ลูก ๆ หรือคนในครอบครัวตั้งสติและวางแผนการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการสร้างพันธภาพในครอบครัว

4. แบ่งปันประสบการณ์

เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่กันในการใช้ชีวิต เพราะบทเรียนและการสร้างพันธภาพในครอบครัวที่สำคัญมาจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างลูก ๆ พ่อและแม่ รวมถึงคนในครอบครัว

3 กิจกรรมสำหรับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี

1. การเล่นเกมเสริมทักษะ

ยกตัวอย่างเช่น บอร์ดเกม เกมการ์ด เกมทายคำ ข้อดีเลยคือนอกจากจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้ว เกมเสริมทักษะเหล่านี้จะช่วยในการสร้างพันธภาพในครอบครัว เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ครอบครัวมีความสามัคคีมากขึ้น เข้าใจการคิดแบบกลุ่มอย่างเป็นระบบ ช่วยกันแก้ปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้น

วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว - เล่นเกมส์

 

2. กิจกรรมการออกกำลังกาย

โดยเป็นกิจกรรมกีฬาที่สามารถทำได้ทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม ยกตัวอย่างเช่น ปั่นจักรยาน ตีแบดมินตัน ว่ายน้ำ เป็นต้น นอกจากจะช่วยในการสร้างพันธภาพในครอบครัวแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกายด้วย ข้อดีอีกข้อที่สำคัญเลยคือจะช่วยผ่อนคลายความเครียด ให้คนในครอบครัวห่างไกลจากโรคเครียด ไม่มีภาวะเครียดสะสมอีกด้วย

วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว - ออกกำลังกาย

 

3. กิจกรรมงานบ้านต่าง ๆ

เช่น การทำความสะอาดบ้าน จัดระเบียบบ้าน ปลูกต้นไม้ ทำอาหาร จะช่วยในการสร้างพันธภาพในครอบครัวให้แน่นแฟ้นและอบอุ่นมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นแล้วยังทำให้สถานที่พักอาศัยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว – ช่วยงานบ้าน

 

เพราะพื้นฐานครอบครัวที่ดี อบอุ่น แน่นแฟ้น มาจากสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี พร้อมช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ลูก ๆ ที่เรารักใช้ชีวิตและเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

อย่าลืม! ตัวช่วยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ให้คนในครอบครัวให้แฮปปี้มากยิ่งขึ้น เพียงแค่เติมพลังให้ลูก ๆ ที่เรารักด้วยไมโล UHT ที่สามารถดื่มได้ทั้งครอบครัวให้พร้อมแอคทีฟทุกกิจกรรมตลอดทั้งวัน จากคุณประโยชน์ของมอนต์ นม และโกโก้ โปรตีนกว่า 4,000 มิลิลกรัม พร้อมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นถึง 9 ชนิด หอม อร่อย อัดแน่นเต็มกล่อง

อ้างอิง
- Katherine Lee, How to Nurture Your Parent-Child Bond, Updated on December 05, 2022 จาก https://www.verywellfamily.com/habits-that-will-strengthen-your-parent-child-bond-620063
- AP THAILAND, วิธีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว กักตัวอย่างไรให้รักกันมากขึ้น?, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จาก https://www.apthai.com/th/blog/life-and-living/lifeandliving-how-to-make-good-family-relationships