Gen alpha คืออะไร วิธีเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่ายุคใหม่ที่คุณแม่ควรรู้ Gen alpha คืออะไร วิธีเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่ายุคใหม่

Gen alpha คืออะไร วิธีเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่ายุคใหม่ที่คุณแม่ควรรู้

Gen alpha คือ เด็ก ๆ Generation ใหม่ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2553 หรือ ค.ศ. 2010 จนถึงปัจจุบัน นั่นก็คือ รุ่นลูกของ Gen Y เป็นหลัก หรืออาจมีบางส่วนที่เป็นรุ่นลูกของ Gen X โดยเป็นกลุ่มที่สืบต่อมาจาก Gen Z นั่นเอง

 

ส่วนใหญ่แล้วเด็ก ๆ เจนอัลฟ่ามักจะมีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี เรียกได้ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยที่สุดในสังคมของเรา เด็ก ๆ เจนอัลฟ่ากลุ่มนี้จึงเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนามาก่อนไม่ว่าจะเป็น Internet, Smart Phone หรือ Tablet เป็นต้น

 

ทำให้การเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่ามีความแตกต่างไปจากเจนเนอร์เรชั่นก่อน ๆ พอสมควร ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่และผู้ปกครองต้องเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้าน ในครั้งนี้เราจะพาคุณแม่และผู้ปกครองมาทำความรู้จักเด็ก ๆ เจนอัลฟ่าที่มีบทบาทสำคัญต่อโลกในอนาคตให้มากยิ่งขึ้นว่าเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่าอย่างไรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

ความเหมือนและความแตกต่าง Gen Z และ Gen Alpha

 

ก่อนเจาะลึกถึงความแตกต่างของเด็ก ๆ ทั้งสองเจนเนอร์เรชั่น คุณแม่และผู้ปกครองควรทราบว่า เด็ก ๆ ทั้ง Gen Z และ Gen Alpha มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคม เศรษฐกิจ และโลกอนาคต

เนื่องด้วยทั้ง Gen Z และเจนอัลฟ่าเป็นเด็กที่เติบโตและเรียนรู้มาพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาอย่างสมบูรณ์แล้ว ถือได้ว่าทั้ง Gen Z และเจนอัลฟ่าเป็นรุ่นที่เกิดมาในยุคเทคโนโลยีอย่างแท้จริงเลยทีเดียว แต่ถึงอย่างนั้นก็มีความเหมือนและความแตกต่างให้สังเกตเพื่อการดูแลลูก ๆ ที่คุณรักได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน

 

ความเหมือนของเด็ก ๆ Gen Z และ Gen Alpha

 

 • Gen Z และเจนอัลฟ่าทั้งสองเจนเนอร์เรชั่นเติบโตมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน หรือ Generation Gap ไม่ห่างกันมากเมื่อเทียบกับรุ่นอื่น ๆ
 • ทั้ง Gen Z และเจนอัลฟ่าเติบโตมาพร้อม ๆ กับเทคโนโลยี จึงส่งผลให้พวกเขาเรียนรู้และคุ้นเคยการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว หัวไวต่อนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้น
 • Gen Z และเจนอัลฟ่ามีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เพราะพวกเขาเติบโตมากับโลกยุคดิจิทัลที่ไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ หรือองค์ความรู้ได้ผ่านปลายนิ้วสัมผัส ทำให้ทั้ง Gen Z และเจนอัลฟ่ายอมรับ เข้าใจ และเรียนรู้ถึงความแตกต่างได้ง่ายขึ้น
 • Gen Z และเจนอัลฟ่าสามารถปรับตัวกับทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงได้ดี เข้าได้กับทุกสถานการณ์ ซึ่งเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว

 

ความแตกต่างของเด็ก ๆ Gen Alpha และ Gen อื่น ๆ

 

 • ถึงแม้จะมีช่วง Generation Gap ที่เป็นรอยต่อกันก็จริง แต่ในปัจจุบัน Gen Z ก็เข้าสู่ช่วงเรียนจบและวัยทำงาน ต่างกับเด็ก ๆ Gen Alpha ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยกำลังเรียนรู้
 • เด็ก ๆ เจนอัลฟ่า มักจะมีสมาธิที่สั้น ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งเดิม ๆ นาน ๆ ได้ แต่พวกเขาจะมีสมาธิที่สูงขึ้นและใช้เวลามากขึ้นหากเป็นกิจกรรมที่อยู่กับเทคโนโลยี
 • เด็ก ๆ เจนอัลฟ่า จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นตลอดเวลา ชอบการเป็นจุดสนใจ กล้าแสดงออกมากกว่ารุ่นอื่น ๆ
 • สำหรับเรื่องของเทคโนโลยีเรียกได้ว่าเด็ก ๆ เจนอัลฟ่ามีการเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีได้คล่องแคล่วกว่า Gen อื่น ๆ อย่างมาก พวกเขาพร้อมเปิดรับทุกการเรียนรู้อย่างไม่มีปิดกั้น ไม่เพียงแค่พวกเขาเติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเกิดขึ้นแล้ว แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นก็ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของเจนอัลฟ่าอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลที่เด็ก ๆ เจนอัลฟ่ารุ่นนี้จะได้เปรียบในการใช้เทคโนโลยีมากกว่ารุ่นอื่น ๆ

 

เลี้ยงลูกเจนอัลฟ่าอย่างไรให้พวกเขาเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับการเลี้ยงเด็ก ๆ ในเจนอัลฟ่านี้ คุณแม่และผู้ปกครองจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเติบโตของพวกเขา อย่างที่ทราบกันดีว่าพวกเขาเกิดมาก็พบกับโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีซึ่งคอยอำนวยความสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลา เน้นการแข่งขัน การประสบความสำเร็จ ดังนั้น การดูแลจำเป็นต้องสอดคล้องไปกับพฤติกรรมของเด็ก ๆ เจนอัลฟ่าด้วย

 

ด้วยความที่พฤติกรรมของเด็ก ๆ เจนอัลฟ่าไม่อยู่นิ่งและพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา สำหรับแนวทางตัวอย่างที่คุณแม่และผู้ปกครองสามารถนำมาปรับใช้กับเด็ก ๆ เจนอัลฟ่าได้ อาจต้องคำนึงถึงการเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อพวกเขาซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเช่นกัน

 

วิธีเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า ทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตของเด็กๆ

 • สอนให้ลูกรู้จักการคิด วิเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์

  เนื่องด้วยเด็กเจนอัลฟ่า พวกเขาจะมีสมาธิที่สั้นมากกว่ารุ่นอื่น ๆ ดังนั้นจำเป็นต้องฝึกให้พวกเขามีสมาธิ เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ลนลาน

 • การควบคุมอารมณ์และการเข้าสังคมอย่างเหมาะสม

  แน่นอนเลยว่าเด็ก ๆ เจนอัลฟ่าเปรียบได้กับผ้าขาวที่ผู้ปกครองสามารถแต่งแต้มสีสันอะไรลงไปก็ได้ การควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเด็ก ๆ เจนอัลฟ่าจะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อและแม่ ดังนั้นผู้ใหญ่จึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้พวกเขาปฎิบัติตาม

 • เลือกเปิดรับสื่อและเลือกกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

  เด็ก ๆ ในวัยเจนอัลฟ่า พวกเขาเติบโตมาพร้มอเทคโนโลยีจึงสามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายมากกว่าเจนเนอร์เรชั่นก่อน ๆ ผู้ปกครองจำเป็นต้องสอนให้พวกเขารู้จักกับสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย หรือเมื่อเด็ก ๆ เจนอัลฟ่าต้องรับชมสื่อที่ต่างจากวัย จำเป็นต้องให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • รู้จักความผิดพลาดและการรับผิดชอบอย่างเข้าใจ

  เด็ก ๆ ในวัยเจนอัลฟ่า พวกเขาเติบโตมาพร้มอเทคโนโลยีจึงสามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายมากกว่าเจนเนอร์เรชั่นก่อน ๆ ผู้ปกครองจำเป็นต้องสอนให้พวกเขารู้จักกับสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย หรือเมื่อเด็ก ๆ เจนอัลฟ่าต้องรับชมสื่อที่ต่างจากวัย จำเป็นต้องให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • เพิ่มพูนความรู้และเติมเต็มความรู้ในโลกแห่งความเป็นจริง

  จินตนาการในบางครั้งอาจสำคัญกว่าความรู้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้ได้กับทุกจังหวะของชีวิต การเตรียมความรู้ในโลกจริงเป็นการฝึกให้เด็ก ๆ เจนอัลฟ่าใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ ฝึกการคิดและเข้าใจอย่างมีตรรกะ อีกทั้งยังต้องให้ทางเลือกแก่เด็ก ๆ ในการตัดสินใจในการเลือกเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

 

แต่ไม่ว่าจะเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่าหรือเด็ก ๆ เจนไหน ก็อย่าลืมเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและเพิ่มศักยภาพให้พร้อม ด้วยเพื่อนคู่ใจอย่างไมโล UHT ที่อัดแน่นคุณประโยชน์จากส่วนผสมหลัก มอลต์ นมและโกโก้ เข้าด้วยกันด้วยรสชาติกลมกล่อมดื่มได้ง่าย ๆ ในทุกที่ทุกเวลา พร้อมเติมพลังให้เด็กๆ เจนอัลฟ่าระหว่างวันหรือรองท้องก่อนเริ่มกิจกรรมที่ชื่นชอบ!