Skip to main content

ทำไมลูกถึงควรได้รับกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด? ไมโลนมถั่วเหลืองมีคำตอบ


คุณแม่มั่นใจหรือไม่ว่า อาหารที่คุณกำลังให้ลูกทานอยู่ทุกวันนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพียงพอและจำเป็นต่อร่างกายของลูก?

กรดอะมิโนจำเป็นคืออะไร

กรดอะมิโนจำเป็น คือ หนึ่งในสารอาหารที่คุณแม่ควรมองหาและคำนึงถึงอยู่เสมอเมื่อต้องการให้ลูกได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน เพราะ ‘กรดอะมิโนจำเป็น’ เป็นหน่วยย่อยของ ‘โปรตีน’ ที่มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กวัยประถม ช่วงอายุ 6 - 12 ปี ที่ต้องการสารอาหารจำเป็นเพื่อเข้ามาช่วยบำรุงและเสริมสร้างให้ร่างกายของพวกเขาเติบโตได้อย่างสมวัย

แล้วทำไมต้องกรดอะมิโน ‘จำเป็น’ ?

เหตุที่นักวิทยาศาสตร์ต้องเติมคำว่า ‘จำเป็น’ ไว้ท้ายคำว่า ‘กรดอะมิโน’ นั้น เป็นเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถผลิตหรือสังเคราะห์กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายได้เองถึง 9 ชนิด โดยกรดอะมิโนจำเป็นจะต้องได้รับผ่านการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น คุณแม่จึงควรให้ความสำคัญ และช่วยจัดอาหารประเภท ‘โปรตีน’ ให้ลูกรับประทานอย่างหลากหลายและเพียงพอ ไม่ว่าแหล่งของโปรตีนนั้นจะมาจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ หรือจากพืช เช่น ถั่วเหลือง เพราะเมื่อพวกเขาได้รับกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด อย่างครบถ้วนแล้วร่างกายจะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิดที่ลูกควรได้รับ

กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิดที่ลูกควรได้รับ


เมื่อลูกได้ทานอาหารจำพวกโปรตีนเข้าไปแล้ว ร่างกายจะย่อยโปรตีนเหล่านั้นออกมาเป็นกรดอะมิโน ก่อนที่จะส่งต่อไปช่วยในการสังเคราะห์สารสำคัญที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย เช่น โปรตีนในเม็ดเลือด เอ็นไซม์ และฮอร์โมนชนิดต่างๆ รวมถึงการนำไปใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกายอีกด้วย
 

คุณประโยชน์ดี ๆ จากกรดอะมิโน


โดยข้อดีของการที่ลูกได้รับประทานอาหารที่มีกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด อยู่อย่างครบถ้วนคือ การเจริญเติบโตได้เต็มที่ การมีสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง พร้อมระบบประสาทที่พร้อมต่อการเรียนรู้ และการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีความสุขตลอดทั้งวัน เนื่องจากกรดอะมิโนจำเป็นมีหน้าที่ในการช่วยดูแลร่างกายของเด็กๆ ตั้งแต่การเจริญเติบโต การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การผลิตฮอร์โมนและสารสื่อประสาทที่ส่งผลต่อพลังงาน อารมณ์ การนอนหลับ และการดูดซึมสารอาหารของพวกเขาอีกด้วย โดยแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้

กรดอะมิโนจำเป็นฮีสทิดีน (Histidine)

1. ฮีสทิดีน (Histidine): กรดอะมิโนจำเป็นที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตในเด็ก มีผลดีต่อการนอนหลับ ส่งเสริมระบบย่อยอาหาร ช่วยให้ระบบประสาทของเด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย

กรดอะมิโนจำเป็นไอโซลิวซีน (Isoleucine)

2. ไอโซลิวซีน (Isoleucine): กรดอะมิโนจำเป็นที่สำคัญต่อการสร้างเสริมและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ การสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน การใช้พลังงาน และยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบประสาท ช่วยให้ลูกมีความพร้อมต่อการเรียนรู้

กรดอะมิโนจำเป็นลิวซีน (Leucine)

3. ลิวซีน (Leucine): กรดอะมิโนจำเป็นที่สำคัญต่อการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ทำให้ลูกเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสมและแข็งแรงสมวัย

กรดอะมิโนจำเป็นวาลีน (Valine)

4. วาลีน (Valine): กรดอะมิโนจำเป็นที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อ การเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ

กรดอะมิโนจำเป็นฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine)

5. ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine): กรดอะมิโนจำเป็นที่เป็นสารตั้งต้นของกรดอะมิโนไทโรซีน (Tyrosine) และสารสื่อประสาทอย่างโดปามีน (Dopamine) และนอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้และการจดจำอีกด้วย

กรดอะมิโนจำเป็นเมไทโอนีน (Methionine

6. เมไทโอนีน (Methionine): กรดอะมิโนจำเป็นที่สำคัญต่อระบบการผลิตเมลาโทนิน (Melatonin) หรือสารสำคัญที่ช่วยให้เด็กๆ นอนหลับได้ดีขึ้น ซึ่งการนอนหลับที่เพียงพอของเด็กในวัยเรียนนั้น จะช่วยให้ร่างกายของพวกเขาสร้างและหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยให้ภาวะและอารมณ์ ของพวกเขาพร้อมต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ

กรดอะมิโนจำเป็นไลซีน (Lysine

7. ไลซีน (Lysine): กรดอะมิโนจำเป็นที่สำคัญต่อการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกาย รวมถึงการผลิตฮอร์โมน และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องต่อการเจริญเติบโตของเด็กในวัยเรียน มีส่วนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์ เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆ

กรดอะมิโนจำเป็นทรีโอนีน (Threonine)

8. ทรีโอนีน (Threonine): กรดอะมิโนจำเป็นที่สำคัญต่อฟันและผิวหนังของลูก เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในสารเคลือบฟัน และสารที่สำคัญต่อความยืดหยุ่นของผิวหนังอย่าง คอลลาเจน (Collagen) และอีลาสติน (Elastin) การที่ลูกได้รับทรีโอนีนอย่างเพียงพอ จะช่วยเสริมสร้างกระดูกและคอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกระดูกและเนื้อเยื่อต่างๆ ทำให้ร่างกายของพวกเขามีความยืดหยุ่น พร้อมแรงยึดที่แข็งแรงระหว่างเนื้อเยื่อและกระดูก

กรดอะมิโนจำเป็นทริปโตเฟน (Tryptophan)

9. ทริปโตเฟน (Tryptophan): กรดอะมิโนจำเป็นที่เป็นสารตั้งต้นของสารเซโรโทนิน (Serotonin) สารสื่อประสาทที่สำคัญต่อการนอนหลับ การปรับอารมณ์ การรับรสของลูก


เรื่องนี้แม่ต้องรู้!
จริงๆ แล้วกรดอะมิโนที่ใช้ในร่างกายมีทั้งหมด 20 ชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กรดอะมิโนจำเป็นมี 9 ชนิด คือกรดอะมิโนที่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้รับจากอาหาร ส่วน 11 ชนิดที่เหลือเป็น กรดอะมิโนไม่จำเป็น คือกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างเองได้ ไม่จำเป็นต้องได้รับจากอาหาร
 

นมถั่วเหลืองที่ครบเครื่องเรื่องกรดอะมิโนจำเป็น

ผลกระทบจากการที่เด็กในวัยเรียนขาดกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด เป็นเวลานาน คือการเรียนรู้และการเจริญเติบโตที่ช้าลง เพราะกรดอะมิโนจำเป็นแต่ละตัว จะช่วยให้เด็กในวัยเรียนสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสม มีระบบการทำงานของร่างกายที่ปกติ และภาวะอารมณ์ที่พร้อมต่อการมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในทุกๆ วัน โดยถ้าคุณแม่กำลังกังวลว่าลูกอาจได้รับกรดอะมิโนจำเป็นไม่ครบทั้ง 9 ชนิด การจัดอาหารให้มีสารอาหารจำพวกโปรตีนสูง ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้พวกเขา ได้รับกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด มากยิ่งขึ้นเช่นกัน


ซึ่งนอกจากแหล่งโปรตีนจากสัตว์ที่เป็นที่คุ้นชินของคนโดยทั่วไปแล้ว กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิดก็ยังพบในโปรตีนจากพืชได้เช่นกัน โดยโปรตีนที่ได้จากพืชนั้นมีส่วนช่วยในการเติมเต็มสุขภาพของลูกให้แข็งแรงมากขึ้น ทั้งยังเป็นทางเลือกของคนที่ไม่สามารถทานเนื้อสัตว์ได้อีกด้วย


ทั้งนี้ ถั่วเหลือง คือหนึ่งในแหล่งโปรตีนจากพืชยอดนิยมที่เข้าถึงง่าย มักถูกนำมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของ น้ำนมถั่วเหลือง ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด ที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ไมโลนมถั่วเหลือง UHT ที่พัฒนาและออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องคุณประโยชน์ที่คุณแม่ต้องการให้ลูกได้รับในแต่ละวันอย่างครบถ้วน  เป็นนมถั่วเหลืองสำหรับเด็กทำมาจาก มอลต์สกัดและถั่วเหลือง ที่ผสมผสานเอาความอร่อยและคุณประโยชน์ที่ดีต่อลูกเอาไว้ในกล่องเดียว


ไมโลนมถั่วเหลือง UHT มีกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด โปรตีนจากพืช 5,000 มก. และแคลเซียมสูง นอกจากนี้ยังมีวิตามินบี 2 บี 3 บี 6 บี 12 ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส พร้อมความอร่อยที่ผ่านมาตรฐานเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ คุณแม่จึงมั่นใจได้ว่าลูกจะได้รับประโยชน์จากไมโลนมถั่วเหลือง UHT อย่างแน่นอน
 

ไมโลนมถั่วเหลือง UHT

คุณประโยชน์ของไมโลนมถั่วเหลือง UHT

อ้างอิง
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/article/download/239848/164449/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229
https://medthai.com/กรดอะมิโน/

 

ซื้อผลิตภัณฑ์ไมโล

Shopee
Lazada
seven-elevent
JD Central
Lotus
BigC
Top
gv-icon-1301

Featured Posts