Skip to main content

รับมือ 'ลูกป่วยไม่สบายบ่อย' ด้วยเคล็ดลับเสริมร่างกายให้แข็งแรง

การเสริมสร้างร่างกายด้วยการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยให้ลูกของเรามีสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยลดปัญหาลูกป่วยบ่อยได้ การออกกำลังกายในแต่ละช่วงวัยนั้น ก็มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ที่ร่างกายอยู่ในช่วงของการเติบโต วันนี้เรามีเคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับการสร้างสมดุลของการออกกำลังกายให้เหมาะสมมาฝากกันค่ะ

แก้ปัญหาลูกป่วยบ่อย ด้วยสมดุลการออกกำลังกายสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

สำหรับเด็กในวัย 7-12 ปี อยู่ในช่วงที่ร่างกายเจริญเติบโต สามารถออกกำลังกายได้หลากหลายรูปแบบ แต่จะต้องมีรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ควรมีปริมาณที่พอเหมาะ ไม่หักโหมจนเกินไป และมีโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กันไปด้วย

สมดุลข้อที่ 1 : รูปแบบการออกกำลังกาย

หากลูกป่วยบ่อย ควรส่งเสริมให้ลูกออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้ร่างกายทุกส่วน เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง เช่น การว่ายน้ำ เทควันโด้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น เมื่อกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงจะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับคุณแม่ภายในบ้านหรือสนามหน้าบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นโยคะ เต้น ฮูล่าฮูป กระโดดเชือก ซึ่งการกระโดดเชือกช่วยเพิ่มความสูง รวมถึงช่วยเพิ่มทักษะและเสริมความกระตือรือร้นให้ลูก ๆ ในการออกกำลังกายได้มากขึ้น

สมดุลข้อที่ 2 : ความถี่ในการออกกำลังกาย

เด็ก ๆ ควรออกกำลังให้ได้อย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ และในการออกกำลังกายแต่ละครั้งควรมีระยะเวลา 60 นาที โดยแบ่งการออกกำลังกายครั้งละ 30 นาที และพัก 5 นาที เพื่อให้ร่างกายได้มีช่วงเวลาที่พักผ่อนและฟื้นฟูตัวเอง เป็นการป้องกันไม่ให้ลูกป่วยบ่อย

สมดุลข้อที่ 3 : โภชนาการที่เหมาะสม 

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการลดปัญหาลูกไม่สบายบ่อย คือการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัยเรียน ทั้งการเลือกวัตถุดิบ การปรุง รวมถึงเครื่องดื่มต่าง ๆ ควรมีสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อให้ได้รับพลังงานที่เพียงพอต่อร่างกาย อีกทั้งยังช่วยซ่อมแซมร่างกายจากการออกกำลังกายได้ดีอีกด้วย

สมดุลข้อที่ 4 : การพักผ่อน

หากลูกป่วยบ่อย นอกจากไม่ควรออกกำลังกายหักโหมแล้ว ยังต้องระวังไม่ให้ลูกนอนดึกอีกด้วย หลังจากการออกกำลังกายแล้วควรให้ลูกพักผ่อนให้เพียงพออย่างต่ำวันละ 10-12 ชั่วโมง โดยให้ลูกเตรียมตัวเข้านอนตั้งแต่เวลา 2 ทุ่ม เพื่อที่ร่างกายจะได้ฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ จะส่งผลให้ป้องกันอาการป่วยของลูกได้

เคล็ด(ไม่)ลับ 4 ข้อนี้ คุณแม่สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับคุณลูกได้ง่าย ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ป้องกันการป่วยบ่อยของลูกที่เรารัก  

gv-icon-437
Blog Banner text
เคล็ด(ไม่)ลับ เสริมสร้างร่างกายลูกให้แข็งแรง

Featured Posts