Skip to main content

'ลูกเข้ากับเพื่อนยาก' มีวิธีสอนอย่างไรให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนในโรงเรียนได้

เมื่อลูกของเราเปิดเทอมใหม่ สิ่งหนึ่งที่คุณแม่สามารถเตรียมความพร้อมให้ลูกได้คือวิธีทำให้ลูกเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนได้ เพราะการมีเพื่อนที่ดีที่โรงเรียนจะช่วยสร้างบรรยากาศให้ลูกมีความอยากไปโรงเรียนมากขึ้น แต่ก่อนอื่นคุณแม่ต้องทำการประเมินสภาพแวดล้อมในโรงเรียนก่อนว่ามีเหตุการณ์อะไร ที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับลูกเราบ้าง 
 

สิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อลูกไปโรงเรียน

มีหลายปัจจัยที่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกเข้ากับเพื่อนไม่ได้ แบ่งเป็นปัจจัยได้ดังนี้ 

1. ความชอบที่ไม่เหมือนกัน 

เด็กวัย 7-12 ปี อยู่ในช่วงที่กำลังค้นหาความชอบของตัวเอง ซึ่งมีโอกาสไม่น้อยที่พอความชอบไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างพูดแต่ในเรื่องที่ตัวเองสนใจ ส่งผลให้เด็กไม่สนิทกัน

2. การสื่อสาร 

การสื่อสารสำคัญมาก ๆ เวลาลูกคุยกับเพื่อน โดยเฉพาะการเล่นด้วยกัน การแสดงความคิดเห็น ที่เด็กจะมีความเป็นตัวของตัวเอง หรือคำพูดที่ห้วน ๆ เช่น จะเล่นด้วย หรือ ทำไมนายไม่ทำแบบที่เราบอก เป็นต้น 

 

วิธีฝึกทักษะการเข้าสังคม 

เมื่อลูกมีปัญหาเรื่องลูกไม่มีเพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้ วิธีแก้ปัญหาที่คุณแม่สามารถเตรียมพร้อมให้กับลูกได้ก็คือ “การมีทักษะในการเข้าสังคม” ซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่ละคนไม่ได้มีติดตัวกันมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้ วันนี้เรามี 3 วิธีที่คุณแม่สามารถสอนลูก ให้ลูกพร้อมกับการเข้าสังคมที่โรงเรียน

1. การเข้าใจตัวเอง (Self-Awareness) 

อันดับแรกคุณแม่ต้องให้ลูกเข้าใจว่าตัวเองมีข้อดีอย่างไร อารมณ์เป็นอย่างไร ชอบอะไรเป็นพิเศษ เช่น เป็นคนที่คุยเก่งหรือเป็นคนพูดน้อย ชอบวาดรูปหรือชอบเล่นกีฬา เพื่อให้ลูกเข้าใจความเป็นตัวของตัวเอง ก่อนที่จะสื่อสารกับคนอื่น 

2. ทักษะการเข้าหาผู้อื่น (Interpersonal Skill) 

เมื่อลูกเรารู้จักตัวเองแล้ว สอนให้ลูกมีทักษะในการเข้าหาผู้อื่น โดยการสังเกตเพื่อนของตัวเอง ว่ามีความชอบหรือข้อดีอย่างไร เช่น นายก็ชอบวาดรูปเหมือนกันหรอ เราก็ชอบวาดเหมือนกัน หรือนายชอบฟุตบอลใช่ไหม พักเที่ยงเราไปเล่นด้วยกันไหม เป็นต้น 

3. การมองสถานการณ์ (Attitude) 

เมื่อลูกของเรารู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ฝึกให้ลูกมองสถานการณ์ต่าง ๆ ของตัวเองและคนรอบข้าง เช่น เมื่อลูกอาจจะไม่ได้มีความชอบเหมือนเพื่อนอีกคน แต่ต้องทำงานกลุ่มด้วยกัน สอนลูกให้มองที่เป้าหมายของงานกลุ่ม ถึงแม้จะไม่ได้มีความชอบเหมือนกัน แต่ถ้าเห็นเป้าหมายเดียวกันที่ต้องทำงานกลุ่มให้สำเร็จ และลงมือทำด้วยกัน ก็จะช่วยให้ลูกของเราสามารถทำงานกับเพื่อนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี 
 

ซึ่ง 3 ข้อทั้งหมดนี้ช่วยให้ลูกรู้จักตัวเองได้มากขึ้นและรู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ และคนรอบตัวได้มากขึ้นซึ่งช่วยลดปัญหาการที่ลูกไม่มีเพื่อนที่โรงเรียน หรือการที่ลูกเข้ากับเพื่อนยากได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งวิธีแก้ปัญหาทั้ง 3 ข้อข้างต้นนี้คุณแม่จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ลูกของเราพัฒนาทักษะการเข้ากับเพื่อนได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูก หรือถามว่าไปโรงเรียนมาเพื่อน ๆ เป็นอย่างไรบ้าง เล่นด้วยกันไหม ทำงานกลุ่มเป็นอย่างไร เมื่อเรารู้สถานการณ์ของลูก ก็จะสามารถแนะนำและสอนลูกไปในทางที่ถูกต้องได้เป็นดียิ่งขึ้น


คุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านบทความการเลี้ยงลูกเพิ่มเติมได้ที่
- วิธีสอนลูกให้เป็นคนดี
- วิธีสอนลูกให้เข้มแข็งด้วย resilience
- วิธีรับมือลูกติดเกม


Source: 

- https://th.theasianparent.com/ลูกเข้ากับเพื่อนไม่ได้-ทำอย่างไรให้ลูกมีทักษะสังคมที่ดี

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/55639/-blo-parpres-par- 

https://www.facebook.com/PositiveparentingDr.saowapa/posts/973781236079458/

gv-icon-437

Featured Posts