Skip to main content

5 กิจกรรมที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูก

เชื่อว่า...คุณแม่หลาย ๆ ท่านอยากสร้างความมั่นใจให้ลูก อยากช่วยให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง ลงมือทำในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการที่เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อโตขึ้น หากคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกเป็นเด็กที่ขาดความเชื่อมันในตัวเอง เรามีสาเหตุต่าง ๆ และวิธีแนะนำ เพื่อให้เด็กเป็นคนที่มีความมั่นใจและนับถือตัวเองมากขึ้น มาติดตามกันได้เลย

 

สาเหตุของความไม่มั่นใจ 

ในช่วงวัย 7-12 ปี เป็นช่วงวัยที่กำลังกำลังเรียนรู้ทำให้พวกเขาต้องเจอกับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และความไม่คุ้นเคยกับสิ่งใหม่ต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้พวกเขายังไม่กล้าที่จะลงมือทำหรือกล้าตัดสินใจ เพราะกลัวว่าอาจเกิดความผิดพลาดได้ 

 

ดังนั้นคุณแม่ที่ใกล้ชิดกับลูกมาก ๆ สามารถมีส่วนช่วย โดยการลองพาลูกออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูก ซึ่งวันนี้เรามี 5 กิจกรรมมาแนะนำคุณแม่กันค่ะ

 

5 กิจกรรมสร้างความมั่นใจให้ลูก

•    ละครเวที

การแสดงบทบาทต่าง ๆ หรือการแสดงละครเวทีก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกได้ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ๆ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ให้เด็ก ๆ ได้คิดจินตนาการกับบทบาทสมมุติและเรื่องราวต่าง ๆ เสริมสร้างความจำ การท่องบทละคร จำลักษณะของตัวละครที่ตนเองได้รับบทบาท รวมไปถึงการแสดงออกทางอารมณ์ ท่าทาง ช่วยให้กล้าแสดงออกมากขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาทักษะทางด้านสังคม เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่น ปรับตัวเข้าหากันและเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ


•    บอร์ดเกม หรือเกมฝึกทักษะ

กิจกรรมเสริมสร้างทางด้านความคิด ประเภทบอร์ดเกม หรือเกมฝึกทักษะ ช่วยทั้งในเรื่องการฝึกสมาธิสำหรับเด็ก ความรอบคอบ การสังเกต คิดวิเคราะห์ ความพยายาม และความอดทน บอร์ดเกมจึงเป็นกิจกรรมช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกผ่านการสื่อสารซึ่งช่วยให้ลูกกล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในระหว่างการเล่นร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นอีกด้วย


•    กีฬาประเภททีม

การเล่นกีฬาประเภททีมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างความมั่นใจให้ลูก เพราะการเล่นกีฬาเป็นทีมนอกจากเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมทางด้านสุขภาพแล้วยังช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ได้อย่างไม่รู้ตัวไม่ว่าจะทักษะในการเข้าสังคม การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบในหน้าที่ การปรับตัว การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักเคารพกฎ กติกา หากชอบและฝึกฝนจนชำนาญก็จะเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษในด้านนั้น ๆ ซึ่งกีฬาประเภททีมก็มีหลากหลายชนิด เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น

 

•    กิจกรรม Workshop

Workshop หรือ คลาสเรียนสนุก ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ สำหรับเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ ทำอาหาร หรือ คลาสเต้น กิจกรรม Workshop เหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกได้เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นจึงกิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถช่วยฝึกในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและทำให้เด็ก ๆ กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นได้


•    เข้าค่าย

การเข้าค่าย มีหลากหลายกิจกรรมและวัตถุประสงค์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การที่เด็ก ๆ ต้องออกไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย ทั้งการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ  เรียนรู้การตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดใจลองสิ่งใหม่ ๆ และยังช่วยให้เด็ก ๆ ของเราโตขึ้น

 

การที่ให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมที่เป็นกลุ่มเหล่านี้นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูก ช่วยให้ลูกกล้าแสดงออกและการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นแล้วนั้น ยังพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ ทั้งการพูดและการรับฟังผู้อื่น ความเป็นผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้เด็ก ๆ ในการใช้ชีวิตในสังคมกับคนหมู่มากอีกด้วย

 

แต่...ก่อนที่ลูก ๆ จะออกไปทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจ คุณพ่อคุณแม่อย่าลืม ช่วยเตรียมร่างกายและจิตใจของลูก ๆ ด้วยการหาไอเดียอาหารเช้า เครื่องดื่มที่มีโภชนาการครบถ้วน หรือเมนูสร้างสรรค์จากไมโลง่ายๆ หรือเครื่องดื่มที่มีโภชนาการครบถ้วน ช่วยเพิ่มพลังงาน โปรตีน และแคลเซียม พร้อมให้ลูก ๆ ได้ลุยทุกกิจกรรมเรียกความมั่นใจได้ตลอดทั้งวัน


Source: 

gv-icon-437

Featured Posts