Skip to main content

Home School คืออะไร เตรียมความพร้อมอย่างไร ให้ลูกเรียนโฮมสคูล อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงอายุ 7-12 ปี ถือว่าเป็นเวลาสำคัญสำหรับการเรียนรู้ การเติบโตทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของลูกน้อย แต่ด้วยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ วัน คุณแม่หลายท่านอาจมีความกังวล และเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาในอนาคตให้กับลูก 

 

ในบทความนี้ ไมโล จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน หรือ โฮมสคูล (Home School) เทรนด์ที่กำลังมาแรงของเด็ก ๆ ในยุคนี้ เพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถวางแผน และตัดสินใจเรื่องการเรียนของลูกได้ง่ายขึ้น 

 

โฮมสคูล (Home School) คืออะไร

การเรียนที่บ้าน หรือ โฮมสคูล (Home School) คือ การเรียนรู้อย่างอิสระ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องการจะจัดการเรียนขั้นพื้นฐานให้กับลูกน้อยด้วยตัวเองที่บ้าน เด็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงเรียน เพราะครอบครัวจะคอยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ออกแบบหลักสูตรตามสิ่งที่ลูก ๆ ถนัดและสนใจ ไปจนถึงการสอน และส่งผลการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ช่วยออกใบรับรองและสอบเทียบชั้น เมื่อต้องการยื่นเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเอง 

 

โฮมสคูล (Home School) มีกี่รูปแบบ เหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่

การเรียนอยู่บ้านรูปแบบโฮมสคูลสามารถทำได้กับเด็กในทุกระดับชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และไม่ได้มีแค่การเรียนอยู่ที่บ้านของตัวเองในแบบพ่อแม่ลูกอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ที่ครอบครัวสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ได้แก่ 

  • การเรียนโฮมสคูลที่บ้านแบบครอบครัวเดี่ยว

คุณพ่อคุณแม่เป็นคนช่วยกันจัดการเรียนการสอนให้กับลูกน้อยด้วยตัวเอง 

  • การเรียนโฮมสคูลที่บ้านแบบกลุ่ม

คุณพ่อคุณแม่จัดการเรียนการสอนด้วยตัวเอง และมีการนัดรวมกลุ่มกับครอบครัวที่ทำโฮมสคูลแบบเดียวกันบ้างในบางโอกาส เพื่อให้ลูก ๆ ได้ทำกิจกรรม และฝึกการเข้าสังคมพร้อมกับเด็กวัยเดียวกันนั่นเอง 

  • การเรียนโฮมสคูลที่บ้านแบบรวมศูนย์

เป็นการรวมกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่ทำโฮมสคูลในจำนวนที่ใหญ่ขึ้น เพื่อปรึกษาหารือและช่วยกันออกแบบวิธีการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในทุก ๆ พัฒนาการ และมีการจัดอีเวนต์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง เช่น การเดินสำรวจนอกสถานที่ หรือการจัดปาร์ตี้ลูกโป่ง เป็นต้น 
 

การเรียนแบบโฮมสคูล (Home School) คืออะไร

  • การเรียนโฮมสคูลที่บ้านร่วมกับทางโรงเรียน

ทางโรงเรียนคอยช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการสนับสนุนสื่อการเรียนหรือสถานที่ให้ลูกใช้ทดลองทำกิจกรรม และอาจมีการพาเด็ก ๆ ไปออกทริปทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาได้ทำความรู้จักและคุ้นชินกับเพื่อนใหม่อีกด้วย 

  • การเรียนโฮมสคูลที่บ้านแบบออนไลน์ 

เป็นการเรียนที่บ้าน โดยใช้หลักสูตรและเนื้อหาภาษาอังกฤษของต่างประเทศนั่นเอง 

 

เปิดข้อดี-ข้อเสีย ของการเรียนอยู่บ้านรูปแบบโฮมสคูล
(Home School)
 

ข้อดีของการเรียนโฮมสคูล

ข้อเสียของการเรียนโฮมสคูล

ยืดหยุ่นเรื่องวัน-เวลา รูปแบบการสอน
และหลักสูตรได้อย่างอิสระ
ตามความสนใจและความชอบของลูก

หากคุณพ่อคุณแม่มีความหละหลวมหรือกดดัน
จนเกินไป ก็อาจทำให้ลูกเครียด
หรือไม่ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่มากพอ

สามารถตัดวิชาที่คิดว่าไม่จำเป็นออกได้ด้วยตัวเอง และเสริมวิชาที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต

เพราะการไม่ค่อยได้ออกไปเจอผู้คนใหม่ ๆ
อาจทำให้ลูกขาดทักษะในการเข้ากับสังคมได้

คุณแม่มีเวลาอยู่กับลูก เข้าใจลูกได้มากขึ้น
ครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกัน

คุณแม่ต้องคอยอัปเดตหลักสูตรให้ทันสมัย
และติดตามเทรนด์ปัจจุบันอยู่ตลอด

อยากให้ลูกเรียนโฮมสคูล (Home School) ต้องทำอย่างไร

คุณพ่อคุณแม่สามารถเดินทางไปยื่นคำขออนุญาตเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลให้กับลูกที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเราจะร่วมกันวางแผนและออกแบบหลักสูตรตามสิ่งที่ลูก ๆ สนใจหรือควรได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ เกณฑ์การวัดผล พร้อมเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์ และเมื่อลูก ๆ เรียนจบแล้ว พวกเขาจะได้รับวุฒิการศึกษาตามระดับชั้นที่สามารถรับรองและนำไปสอบเทียบเมื่อต้องการกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ 

 

“เตรียมความพร้อมแบบรอบด้าน”
ช่วยให้ลูกเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

 

สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบใด ไมโล เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของคุณพ่อคุณแม่ จะมีส่วนช่วยให้ลูก ๆ ได้ค้นพบความสามารถเฉพาะทางที่ตัวเองถนัดและชื่นชอบ พร้อมที่จะนำมาต่อยอดการพัฒนาเป็นทักษะเฉพาตัว รวมถึงช่วยให้ลูกๆพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเติบโดขึ้นไปอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จ 

 

นอกจากการเรียนด้านวิชาการแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรหากิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนเพื่อให้ลูก ๆ ได้มีเวลาว่างทำในสิ่งที่ชอบและรู้สึกสนใจ การเล่นกีฬาแบบรวมกลุ่มจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เข้าสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกัน มีสุขภาพที่แข็งแรง ฝึกเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว และส่งเสริมให้ลูกๆ เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตต่างๆ จากการเล่นกีฬา เช่น การทำงานเป็นทีม การรู้แพ้รู้ชนะ การฝึกความอดทนบากบั่น เป็นต้น เด็กที่ได้รับการพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านจะเป็นเด็กที่ฉลาดและเรียนรู้ได้มากกว่า อ่านเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้ฉลาดได้ที่ 10 วิธีสอนลูกให้ฉลาดเป็นคนดี

 

และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าตัวเล็กมีร่างกายที่แข็งแรง   คุณพ่อคุณแม่สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ แบบครบถ้วน จะช่วยให้พวกเขามีพลังงานอย่างเต็มที่ และพร้อมเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวัน 

 

คุณแม่สามารถอ่านบทความ ประโยชน์ของนมวัว และสารอาหารใน MILO UHT ที่คุณแม่มั่นใจได้แล้วที่นี่ 
 

การเรียนโฮมสคูลที่บ้าน


อ้างอิง 
https://owlcampus.com/home-school-program/
https://www.chulatutor.com/blog/homeschool/
https://www.thehomeschoolmom.com/what-is-homeschool-co-op/

gv-icon-437

Featured Posts