Skip to main content

โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬา และแอคทีฟไลฟ์สไตล์ในโรงเรียน

“ไมโลร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยมีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกีฬาในโรงเรียน” 

 

ไมโลได้มีการส่งเสริม และร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยตั้งแต่อายุ 7 ปี – 12 ให้รักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ โดยเราเชื่อมั่นว่าการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กในวัยเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่สนุกสนานจะช่วยให้เด็กเกิดประสบการณ์ที่ดี และจูงใจให้เด็กออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทั้งได้พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ และสร้างวินัยที่ดีให้ติดตัวไปจนโตได้อีกด้วย จึงเป็นที่มาของการร่วมเป็นพันธมิตรกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน ที่ไมโลได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน

 

ในแต่ละปี เราได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กกับโรงเรียนมากกว่า 2,000 โรงเรียน เข้าถึงเด็กไทยกว่า 1,500,000 คน

 

ผ่านกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้

  • การอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกายผ่านบทเพลงที่ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ที่จะทำให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายไปพร้อมกับเสียงเพลง

     โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

  • การเต้นท่ามวยไทยประยุกต์ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกายผ่านการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

  • กิจกรรมไมโล ฟุตบอลคลินิก เพื่อเสริมสร้างให้เด็ก ๆ ที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล ได้เรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานและเสริมสร้างพัฒนาการต่าง ๆ โดยอดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติ

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

โครงการเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน (MILO school sport program)

 

 

Featured Posts