Skip to main content

พลังทักษะสร้างทีมแกร่ง

พลังทักษะสร้างทีมแกร่ง

21 Nov

เรื่องเล่าข้างสนามไมโล ฟุตซอล 2020 - ทีมจามจุรี จูเนียร์

ติดตามเรื่องราว “ทีมจามจุรี จูเนียร์” จากแข่งขันไมโล ฟุตซอล 2020 กับจุดเริ่มต้นอยากให้ลูกสนุกกับการเล่นกีฬา สู่การจัดตั้งทีมฟุตบอล
อ่านต่อ

Featured Posts