Skip to main content

Blog - พัฒนาการของเด็ก 7-12 ปี

  • เลือกอาหารอย่างไร
    ให้ลูกโตสมวัย

    ปัจจัยที่ทำให้ลูกเลือกกิน
    และวิธีเลือกอาหารให้ลูก
ปัญหาเด็กติดเกม ที่คุณแม่ควรรู้ กับวิธีการรับมืออย่างสร้างสรรค์

ลูกติดเกมแล้วก้าวร้าวทำยังไงดี มาเช็คอาการเด็กติดเกม พร้อมวิธีรับมืออย่างสร้างสรรค์ ให้ลูกเล่นเกมแล้วได้คุณประโยชน์มากกว่าโทษ

10 วิธีสอนลูกให้เป็นคนดี เก่ง และเติบโตอย่างชาญฉลาด

อยากให้ลูกเก่ง การเลี้ยงดูด้วยความใส่ใจมีส่วนสำคัญมากต่อพัฒนาการของลูก

Home School คืออะไร เตรียมความพร้อมอย่างไร ให้ลูกเรียนโฮมสคูล อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนแบบโฮมสคูล (Home School) คืออะไร คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร

'ลูกเข้ากับเพื่อนยาก' มีวิธีสอนอย่างไรให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนในโรงเรียนได้

ลูกเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไร? ดูสาเหตุของปัญหา พร้อม 3 วิธีทำให้ลูกเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนได้ง่ายขึ้น

5 กิจกรรมที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูก

ดูสาเหตุที่ทำให้ลูกขาดความมั่นใจตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก พร้อมวิธีแก้ปัญหาด้วย 5 กิจกรรมสร้างความมั่นใจให้ลูกและกล้าแสดงออกมากขึ้น

วิธีฝึก “เด็กขี้อาย” ให้กล้าแสดงออก

‘เด็กไม่กล้าแสดงออก’ ปัญหาเด็ก ๆ ที่พ่อแม่ต้องแก้ไข ดูสาเหตุที่ทำให้เด็กขี้อาย พร้อม 6 วิธีแก้ปัญหาด้วยการฝึกจำลองบทบาทและสถานการณ์

9 วิธีแก้ปัญหา 'ภาวะเด็กเครียด' ฉบับคุณแม่เอาอยู่ “เป็นเด็กก็เครียดได้ไม่ต่างจากผู้ใหญ่”

‘เป็นเด็กก็เครียดได้’ ทำความเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในเด็ก พร้อมวิธีป้องกันด้วยการพัฒนา ‘ความฉลาดทางอารมณ์’ ให้ลูก

Featured Posts